Zmiany w przepisach podatkowych czerwiec 2021

Niższa stawka podatku VAT

Do 31 grudnia 2021 r. stawka podatku VAT zostaje obniżona do wysokości 0% dla:

  1. dostawy towarów na rzecz organizacji pożytku publicznego, w celu dalszego nieodpłatnego przekazania podmiotom leczniczym,
  2. świadczenia usług, których przedmiotem jest remont, modernizacja, termomodernizacja, przebudowa, roboty konserwacyjne lub montażowe, na rzecz organizacji pożytku publicznego, wykonywanego w budynkach będących częścią zakładów leczniczych, w których wykonywana jest działalność lecznicza przez podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami.