Strona główna » Księgowość

8 DZIEŃ to biuro rachunkowe. Prowadzimy księgowość dla jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek z o.o., fundacji i stowarzyszeń. Wspieramy średnich, małych i mikroprzedsiębiorców. Mamy ponad 40 lat doświadczenia i otwarte głowy.

  • Wyższa płaca minimalna w 2022 roku

    Znana jest już wysokość płacy minimalnej na 2022 rok.

  • Zerowy PIT dla młodych

    Zerowy PIT dla młodych to ulga w podatku dla osób, które uzyskały przychód z umowy o pracę, zlecenia, praktyk absolwenckich lub stażu i nie mają 26 lat.

  • Zmiany w przepisach podatkowych czerwiec 2021

    Niższa stawka podatku VAT Do 31 grudnia 2021 r. stawka podatku VAT zostaje obniżona do wysokości 0% dla: dostawy towarów na rzecz organizacji pożytku publicznego, w celu dalszego nieodpłatnego przekazania podmiotom leczniczym, świadczenia usług, których przedmiotem jest remont, modernizacja, termomodernizacja, przebudowa, roboty konserwacyjne lub montażowe, na rzecz organizacji pożytku publicznego, wykonywanego w budynkach będących częścią zakładów leczniczych, w których wykonywana jest działalność lecznicza przez podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami.