8 DZIEŃ Sp. z o.o. została zgłoszona do Krajowego Rejestru Sądowego. Naszą główną działalnością będzie wsparcie dla biznesu w obszarach księgowości, sprzedaży, reklamy i marketingu, a także zarządzania firmą i kontaktów z urzędami.