Warunkiem stosowania obniżonej stawki jest zawarcie pisemnej umowy darowizny lub pisemnej umowy nieodpłatnego wykonania usługi.

O 4 miesiące dłużej, bo do 30 kwietnia 2022 r. stawka podatku zostaje obniżona do wysokości 8% dla dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu:

  1. środków poprawiających właściwości gleby,
  2. stymulatorów wzrostu,
  3. podłoży do upraw.

Akcyza – wyłączenie z systemu monitorowania drogowego i kolejowego

Określono, że towary objęte pozycją CN ex 2711 (propan, butan albo mieszaniny propanu-butanu, bez względu na ich ilość w przesyłce), przemieszczane poza procedurą poboru akcyzy z zastosowaniem e-DD lub dokumentu zastępującego e-DD nie podlegają systemowi monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.